Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

REZERWACJA,OPŁATY ZA USŁUGĘ I WARUNKI PŁATNOŚCI:

1.Rezerwacji pokoju Klient może dokonać on-line na stronie www.willabea.pl,drogą elektroniczną(e-mail recepcjawillabea@gmail.com lub telefonicznie +48 515 899 238  +48(58)557 61 82

2.Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku w wys.30% kwoty należnej za cały pobyt.W PRZYPADKU REZERWACJI NA JEDNĄ DOBĘ 100%

3.W przypadku braku wpłaty na konto bankowe w ciągu 3 dni,rezerwacja ulega anulowaniu.

4.Pozostałą część należności  należy zapłacić na miejscu gotówką lub kartą w dniu zameldowania.

5.Należność z tytułu opłaty klimatycznej nie jest zawarta w cenie usługi i regulowana jest na miejscu GOTÓWKĄ.W roku 2024 wynosi 3,22 PLN za osobę za dobę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie usługodawcy

2.O wszelkich usterkach powstałych w wynajmowanym pokoju/apartamencie,Klient powinien niezwłocznie poinformować obsługę.Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna

3.Ze względów bezpieczeństwa pożarowego zabronione jest używanie w pokojach/apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu pokoju.Nie dotyczy to ładowarek,urządzeń RTV oraz komputerowych

4.Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice

5.Na terenie obiektu jest zainstalowany monitoring zewnętrzny  dla bezpieczeństwa Gości i ich mienia

6.Niestrzeżone miejsca parkingowe wyznacza właściciel obiektu,nie odpowiadamy za szkody wyrządzone przez osoby trzecie

7.ANEKSY KUCHENNE SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO PRZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ I KOLACJI,Z WYŁĄCZENIEM OBIADÓW.ZABRONIONE JEST SMAŻENIE,GOTOWANIE RYB

8.Nie akceptujemy zwierząt

OBOWIĄZKI/KOMPETENCJE/PROCEDURY POBYTU KLIENTA:

1.Pokój/apartament wynajmowany jest na doby.Doba pobytu trwa od godziny 14.00 do 10.30 dnia następnego.Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godz.14.00 należy uzgodnić z obsługą

2.Zatrzymanie pokoju/apartamentu po godzinie 10.30 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu

3.Na terenie nieruchomości wyznaczono miejsca parkingowe,w razie braku miejsc możliwe jest parkowanie w zatoczce,tuż obok obiektu.Miejsca parkingowe są bezpłatne

4.PALENIE W POKOJACH/APARTAMENCIE,JAK I NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU JEST CAŁKOWICIE ZABRONIONE.Klient nie stosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą 200 PLN za odświeżenie pomieszczeń

5.Klient zobowiązuje się do NIEPRZEKRACZANIA LICZBY OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH Z NIM W POKOJU/APARTAMENCIE PONAD TĄ KTÓRA ZOSTAŁA OKREŚLONA W FORMULARZU REZERWACYJNYM.

6.Zabrania się przekazywania kluczy osobom nie zameldowanym w obiekcie

7.W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 5,właściciel jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej

8.Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa,w tym do przestrzegania ciszy nocnej w godz.od 22.00-7.00

9.Na życzenie Klienta możemy wstawić łóżeczko niemowlęce do pokoju,dotyczy pokoju nr 1(apartament) nr.3,i nr.5 .Życzenie to powinno nastąpić w momencie  rezerwacji pokoju.

ZMIANA ORAZ ANULOWANIE REZERWACJI

1.W przypadku odwołania rezerwacji do 30 dni przed datą przyjazdu,zwracamy połowę wpłaconej kwoty,poniżej 30 dni zadatek nie podlega zwrotowi

2.Skrócenie pobytu nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji

3.Zmiana rezerwacji przez Willa Bea jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej,uniemożliwiającej spełnienie świadczenia.Przez siłę wyższą rozumie się:kataklizmy przyrody,strajki,wojny.Wówczas Willa Bea ma obowiązek zaproponowania Klientowi innego terminu,a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy, zwracając cały wpłacony zadatek